+ 46 (0)70 567 55 25


Din partner i besöks- och turismnäRINGEN
  • Rådgivning och konsultuppdrag
  • Projekt och interimsuppdrag
  • ledningssystem för HÅLLBAR VERKSAMHETSsTYRNING - UTBILDAR, föreläser OCH VERKAR SOM RÅDGIVARE
  • UTBILDNINGAR i "SAM"- systematiskt arbetsmiljöarbete och "BAM"- bättre arbetsmiljö (UTBILDAD handledare, PREVENT - SVENSKT NÄRINGSLIV, LO, PTK)
UTÖVER OVAN ARRANGERAR VI resor och EVENTS
 
OM ADDEMA KOMPETENS
addera den kompetens du behöver I DIN VERKSAMHET
ADDEMA KOMPETENS HJÄLPER FÖRETAG I FRÄMST SERVICE- BESÖKS- OCH TURISMNÄRINGEN MED RÅDGIVNING OCH KONSULTATION VID ENSTAKA ELLER FLERA TILLFÄLLEN, ELLER UNDER EN TIDSBESTÄMD PERIOD.
några av våra KOMPETENSEr:
LEDNINGSSYSTEM FÖR HÅLLBAR VERKSAMHETSSTYRNING, transformering OCH RAPPORTERING av hållbarhetsfrågor. FÖRÄNDRINGSARBETE, uppstart av verksamhet,  personalfrågor som ARBETSRÄTT, ARBETSMILJÖ, FÖRSÄLJNING och kundbemötande. UTBILDAR I OCH FÖRELÄSER OM HÅLLBARHET OCH HÅLLBARHETSRAPPORTERING, sYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE OCH bättre arbetsmiljö.
kunder och erfarenhet   
VI GENOMFÖR ALLA VÅRA UPPDRAG MED ENERGI, ENGAGEMANG OCH NYFIKENHET.
VÅRA uppdragsgivare HITTAR DU SÅVÄl I STORSTäder, SOM PÅ FJÄLL OCH LANDSBYGDen. DEN FEEDBACK VI FÅR FRÅN VÅRA KUNDER ÄR ATT ADDEMA KOMPETENS TILLFÖR ARBETSGLÄDJE, KOMPETENS, KONTAKTER, ERFARENHET, PROFESSIONALISM, tydliga resultat OCH ett STORT ENGAGEMANG.
Vi låter dig komma i direktkontakt med våra uppdragsgivare så får du veta mer om hur vi fungerar OCH VILKEN NYTTA DU KAN HA   AV OSS.  
VÅR ERFARENHET sträcker sig över 35 år i ledande befattningar i service- besöks- och turismnäringen.


Rådgivning och konsultuppdrag

Hållbar verksamhets-styrning och arbetsmiljö 

Projekt och interimsuppdrag

Nätverket hållbar besöksnäring
Addema kompetens är medlemmar i Hållbar Besöksnäring som är ett nätverk som vill inspirera, utbilda och stödja ledare för att påskynda omställningen av besöksnäringen till en mer hållbar näring.

    a d d e m a   k o m p e t e n s   AB

STOCKHOLM  ÅRe  järvsö  vikarbyn   ljungdalen

                      E-post: marit.andersson@addemakompetens.se

                                    T e l e f o n : +46 (0)70 567 55 25