+ 46 (0)70 567 55 25


Din partner i besöks- och turismnäRINGEN
 
  • Rådgivning och konsultuppdrag
  • Projekt och interimsuppdrag
  • ledningssystem för HÅLLBAR VERKSAMHETSsTYRNING
  • arbetsmiljö
  
UTÖVER OVAN ARRANGERAR VI resor och EVENTS
 
OM ADDEMA KOMPETENS
addera den kompetens du behöver I DIN VERKSAMHET
ADDEMA KOMPETENS HJÄLPER FÖRETAG I FRÄMST BESÖKS- OCH TURISMNÄRINGEN MED RÅDGIVNING OCH KONSULTATION VID ENSTAKA ELLER FLERA TILLFÄLLEN, ELLER SOM ETT UPPDRAG UNDER EN PERIOD.
några av våra KOMPETENSEr:
LEDNINGSSYSTEM FÖR HÅLLBAR VERKSAMHETS-STYRNING, transformering av hållbarhetsfrågor, HR, ARBETSRÄTT, ARBETSMILJÖLAGEN, sYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE, FÖRSÄLJNING, FÖRÄNDRINGSARBETE OCH UPPSTART AV VERKSAMHET. 
kunder och erfarenhet   
VÅRA KUNDER HITTAR DU SÅVÄl I STORSTäder, SOM PÅ FJÄLL OCH LANDSBYGDen. VI ÄR OCKSÅ en ENGAGERAd SAMARBETSPARTNER TILL BRANSCHORGANISATIONEN visita DÄR VI ÄR AKTIVA I utbildning i HÅLLBARHETSFRÅGOR.
FEEDBACK VI FÅR FRÅN VÅRA KUNDER ÄR ATT ADDEMA KOMPETENS TILLFÖR  ARBETSGLÄDJE, KOMPETENS, KONTAKTER, ERFARENHET och PROFESSIONALISM. Vi låter dig komma i direktkontakt med våra kunder så får du veta mer om hur vi fungerar.  
VÅR ERFARENHET sträcker sig över 35 år i ledande befattningar i service- besöks- och turismnäringen. 

Rådgivning och konsultuppdrag

Hållbar verksamhets-styrning och arbetsmiljö 

Projekt och interimsuppdrag

Nätverket hållbar besöksnäring
Addema kompetens är medlemmar i Hållbar Besöksnäring som är ett nätverk som vill inspirera, utbilda och stödja ledare för att påskynda omställningen av besöksnäringen till en mer hållbar näring.

    a d d e m a   k o m p e t e n s   AB

STOCKHOLM  ÅRe  järvsö  vikarbyn   ljungdalen

                      E-post: marit.andersson@addemakompetens.se

                                    T e l e f o n : +46 (0)70 567 55 25